Aluvo

Aluvo aluminium kozijnen - visie

Onze voorwaarden

Op onze uitvoeringen, leveringen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden VMRG 2020 van kracht. Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Utrecht op 19 februari 2020, onder depotnummer 51/2020. 

Deze voorwaarden kunt u hier downloaden: