Op onze uitvoeringen, leveringen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden VMRG 2020, van kracht.
Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Utrecht op 19 februari 2020, onder depotnummer 51/2020.

Deze voorwaarden kunt u hier downloaden:
Nederlands
Engels
Duits


Home: Contact opnemen met Aluvo kan onder andere via
Facebook,
LinkedIn
YouTube.
Instagram