Op onze uitvoeringen, leveringen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden VMRG 2017, van kracht.
Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Utrecht onder depotnummer 300/2017.

Deze voorwaarden kunt u hier downloaden.

Home: Contact opnemen met Aluvo kan onder andere via
Facebook,
LinkedIn
YouTube.