Aluvo

Aanstelling Algemeen Directeur ALUVO en verhuizing nieuwe locatie


Perry Hermans wordt met ingang van 1 oktober a.s. benoemd tot Algemeen Directeur van ALUVO Geveltechniek B.V. en ALUVO Services B.V. in Nieuwleusen.
Hij volgt daarmee Frits Voortman op, die het afgelopen jaar als interim-directeur uitvoering heeft gegeven aan de strategische heroriëntatie van beide ALUVO-bedrijven.

Als onderdeel van deze oriëntatie is besloten dat beide huidige productielocaties in Nieuwleusen (Rollecate 11) en Apeldoorn (Molenmakershoek 6) per 1 januari a.s. worden samengevoegd op een nieuwe locatie in Nieuwleusen (Rollecate 83).

DELOS Groep

De ALUVO-bedrijven en Felspartners zijn respectievelijk in het voor- en najaar van 2022 overgenomen door de DELOS Groep B.V. Met beide in 2022 overgenomen bedrijven benadrukt de DELOS Groep haar ambitie om tot de toonaangevende productiebedrijven in Nederland te gaan behoren voor duurzame producten (zoals ramen, kozijnen, gevelelementen en dakbedekking), die bestaan uit volledig herbruikbare materialen.

Perry Hermans, toekomstig algemeen directeur van de ALUVO-bedrijven:

“Ik verheug mij enorm op de nieuwe functie binnen deze mooie bedrijven. De producten, kennis en cultuur van ALUVO in combinatie met de ambities van de DELOS Groep, heeft mij doen besluiten deze stap te zetten. Ik ga me dan ook graag inzetten om de ambities van ALUVO te realiseren vanuit de nieuwe productielocatie in Nieuwleusen ten gunste van al onze klanten en medewerkers”.

Adriaan Visser DGA DELOS Groep:

‘Tijdens de afgelopen periode is hard en succesvol gewerkt om de ALUVO-bedrijven te richten op de gewijzigde strategische richting. Meer dan ooit is daarbij het procesmatig en duurzaam werken de oriëntatie.
Het betrekken van één nieuwe productiehal is daarvan een sluitstuk, waardoor niet alleen aan de wensen van onze klanten kan worden voldaan, maar ook aan de maatschappelijke wens steeds meer producten op de markt te brengen die oneindig kunnen worden hergebruikt: de circulaire economie.

Het is nu dan ook het juiste moment dat Perry als representant van een jongere generatie zijn verantwoordelijkheid krijgt. Perry beschikt over alle elementen om ALUVO verder uit te bouwen, en ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat hij de organisatie verder succesvol gaat doorontwikkelen”.

Achtergrond Perry Hermans:

Perry heeft een lange beroepsmatige achtergrond in de Geveltechniek, in zijn laatste positie als “Country Manager Benelux” bij WICONA Gevelsystemen (onderdeel van NORSK Hydro).
In de tennissport heeft hij in zijn jeugd succesvol op nationaal niveau gepresteerd.
Met zijn spirit om te winnen, zal hij ongetwijfeld succesvol zijn ALUVO nog beter te positioneren bij de nationale elite-bedrijven op het vlak van Geveltechniek!