Op onze uitvoeringen, leveringen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden VMRG 2020, van kracht.
Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Utrecht op 19 februari 2020, onder depotnummer 51/2020.

Deze voorwaarden kunt u hier downloaden:
Nederlands
Engels
Duits

image

De Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche

De VMRG is een vereniging van gevelbouwers die streeft naar een optimaal comfort voor de eindgebruiker. Onder andere door samenwerking met haar partners in de branche. Maar ook door continue product- en procesverbetering, innovatie, opleiding en service, wordt de waarde van uw gebouw op lange termijn gegarandeerd.

De vier pijlers van de VMRG zijn:

Belangenbehartiging

De VMRG komt op voor de belangen van haar leden. Namelijk de producenten van aluminium en stalen gevelelementen. Ook zijn zogenaamde VMRG-partners (voorheen ‘begunstigers’) bij ons aangesloten. Dit zijn bedrijven die producten of diensten aan VMRG-leden leveren.
Klik hier voor een overzicht van alle bij de VMRG aangesloten bedrijven.

Voorlichting en promotie

Onze vereniging draagt zorg voor continue vernieuwingen in en promotie van de metalen ramen- en gevelbranche. Door het VMRG-Keurmerk is bekendheid van de VMRG in de markt ontstaan. Zowel de professionele markt, als ook de particuliere markt en hun belangenorganisaties, weten de VMRG als voorlichtingscentrum te vinden. Alle activiteiten van de VMRG en haar bedrijven worden intensief gecommuniceerd (zie ook Publicaties & Pers).

Scholing, onderzoek, opleiding en kennisoverdracht

We bieden de VMRG-bedrijven (waar nodig) bij- en nascholing aan en we zetten ons in voor gerichte kennisoverdracht en andersoortige informatievoorziening. Dankzij onderzoek en nauwe contacten met diverse overheidsinstanties en branchegerelateerde organisaties en bedrijven, zijn we in staat om verenigingoverstijgend kennis en ervaring uit te wisselen.

Beheer van het VMRG-Keurmerk

Als belangenorganisatie waken we over de kwaliteit van de producten en diensten van VMRG-leden. Ons uiteindelijke doel is kort maar krachtig: zorgen dat de afnemers van aluminium en stalen gevelelementen kwaliteit krijgen. Hiervoor volgen de VMRG-leden onze adviezen op en houden zij zich aan onze voorschriften. Ze verdienen het VMRG-Keurmerk, omdat ze voldoen aan een zeer uitgebreid pakket van kwaliteitseisen.